Home > Publications

Publications of Lixia Zhou

RDF

Sort by

Year Of 2014

CAMO: Integration of Linked Open Data for Multimedia Metadata Enrichment file

Wei Hu , Cunxin Jia , Lei Wan , Liang He , Lixia Zhou , Yuzhong Qu

13th International Semantic Web Conference , 2014.