Home > Publications

Publications of Ziwei Wang

RDF

Sort by

Inproceedings

Taking up the Gaokao Challenge: An Information Retrieval Approach

Gong Cheng , Weixi Zhu , Ziwei Wang , Jianghui Chen , Yuzhong Qu

25th International Joint Conference on Artificial Intelligence , 2016.